ابزار آلات و تجهیزات

menuordersearch
chaparral.uk
دسته بندی کالا ها
/uploadfile/file_portal/site_11147_web/file_portal_end/Seting/Profile/logo-chaparral-(2).png
سبد خرید شما خالی است !
تومان
سبد خرید
جستجو در فروشگاه
رنگ
برند
بستن
فروشگاه ابزار آلات و تجهیزات
نمایش فیلتر ها
شمشاد زن بنزینی اشتیل آلمان Stihl HS 82 T (42370112985)
HS 82 T

شمشاد زن بنزینی اشتیل آلمان Stihl HS 82 T (42370112985)

HS 82 T
+
_

68,719,000 تومان 62,462,000 تومان موجود
شمشاد زن بنزینی اشتیل آلمان Stihl HS 46 (45 cm)
HS 46 45

شمشاد زن بنزینی اشتیل آلمان Stihl HS 46 (45 cm)

HS 46 45
+
_

42,689,000 تومان 39,169,000 تومان موجود
شمشاد زن برقی اشتیل آلمان Stihl HSE 61 60 cm
HSE 61 60

شمشاد زن برقی اشتیل آلمان Stihl HSE 61 60 cm

HSE 61 60
+
_

24,364,000 تومان 21,991,000 تومان موجود
شمشاد زن شارژی اشتیل آلمان Stihl HSA 86 (45 cm) ohne Akku und Ladegerät
HSA 86 45 بدون باتری و شارژر

شمشاد زن شارژی اشتیل آلمان Stihl HSA 86 (45 cm) ohne Akku und Ladegerät

HSA 86 45 بدون باتری و شارژر
+
_

29,154,000 تومان 26,760,000 تومان موجود
شمشاد زن شارژی اشتیل آلمان Stihl HSA 94 T (75 cm)
HSA 94 T 75 بدون باتری و شارژر

شمشاد زن شارژی اشتیل آلمان Stihl HSA 94 T (75 cm)

HSA 94 T 75 بدون باتری و شارژر
+
_

49,977,000 تومان 45,042,000 تومان موجود
شمشاد زن شارژی اشتیل آلمان Stihl HSA 94 R (75 cm)
HSA 94 R 75 بدون باتری و شارژر

شمشاد زن شارژی اشتیل آلمان Stihl HSA 94 R (75 cm)

HSA 94 R 75 بدون باتری و شارژر
+
_

51,019,000 تومان 45,355,000 تومان موجود
شمشاد زن شارژی اشتیل آلمان Stihl HSA 130 60cm R
HSA 130 60 بدون باتری و شارژر

شمشاد زن شارژی اشتیل آلمان Stihl HSA 130 60cm R

HSA 130 60 بدون باتری و شارژر
+
_

51,019,000 تومان 46,730,000 تومان موجود
شمشاد زن شارژی اشتیل آلمان Stihl HSA 130 60cm R
HSA 130 60 بدون باتری و شارژر

شمشاد زن شارژی اشتیل آلمان Stihl HSA 130 60cm R

HSA 130 60 بدون باتری و شارژر
+
_

51,019,000 تومان 46,041,000 تومان موجود
شمشاد زن شارژی اشتیل آلمان Stihl HSA 94 R (60 cm)
HSA 94 R 60 بدون باتری و شارژر

شمشاد زن شارژی اشتیل آلمان Stihl HSA 94 R (60 cm)

HSA 94 R 60 بدون باتری و شارژر
+
_

45,813,000 تومان 41,232,000 تومان موجود
شمشاد زن برقی اشتیل آلمان Stihl HSE 52
HSE 52

شمشاد زن برقی اشتیل آلمان Stihl HSE 52

HSE 52
+
_

18,014,000 تومان 16,492,000 تومان موجود
شمشاد زن برقی اشتیل آلمان Stihl HSE 42 (45 cm)
HSE 42 45

شمشاد زن برقی اشتیل آلمان Stihl HSE 42 (45 cm)

HSE 42 45
+
_

15,931,000 تومان 14,431,000 تومان موجود
شمشاد زن شارژی اشتیل آلمان Stihl HSA 66 (50 cm) 50cm (ohne Akku und Ladegerät)
HSA 66 50 بدون باتری و شارژر

شمشاد زن شارژی اشتیل آلمان Stihl HSA 66 (50 cm) 50cm (ohne Akku und Ladegerät)

HSA 66 50 بدون باتری و شارژر
+
_

27,070,000 تومان 24,738,000 تومان موجود
شمشاد زن بنزینی اشتیل آلمان Stihl HS 56 C-E (60 cm)
HS 56 C-E 60

شمشاد زن بنزینی اشتیل آلمان Stihl HS 56 C-E (60 cm)

HS 56 C-E 60
+
_

52,060,000 تومان 47,791,000 تومان موجود
شمشاد زن برقی اشتیل آلمان Stihl HSE 81 50 cm
HSE 81 50

شمشاد زن برقی اشتیل آلمان Stihl HSE 81 50 cm

HSE 81 50
+
_

32,277,000 تومان 29,257,000 تومان موجود
شمشاد زن برقی اشتیل آلمان Stihl HSE 81 60 cm
HSE 81 60

شمشاد زن برقی اشتیل آلمان Stihl HSE 81 60 cm

HSE 81 60
+
_

33,318,000 تومان 30,185,000 تومان موجود
شمشاد زن برقی اشتیل آلمان Stihl HSE 71 60 cm
HSE 71 60

شمشاد زن برقی اشتیل آلمان Stihl HSE 71 60 cm

HSE 71 60
+
_

25,613,000 تومان 23,365,000 تومان موجود
شمشاد زن شارژی اشتیل آلمان Stihl HSA 50 ohne Akku und Ladegerät
HSA 50 بدون باتری و شارژر

شمشاد زن شارژی اشتیل آلمان Stihl HSA 50 ohne Akku und Ladegerät

HSA 50 بدون باتری و شارژر
+
_

17,180,000 تومان 15,806,000 تومان موجود
شمشاد زن برقی اشتیل آلمان Stihl HSE 71 70 cm
HSE 71 70

شمشاد زن برقی اشتیل آلمان Stihl HSE 71 70 cm

HSE 71 70
+
_

27,070,000 تومان 24,738,000 تومان موجود
شمشاد زن شارژی اشتیل آلمان Stihl Akku-Heckenschere HSA 60 ohne Akku  Ladegerät
HSA 60 بدون باتری و شارژر

شمشاد زن شارژی اشتیل آلمان Stihl Akku-Heckenschere HSA 60 ohne Akku Ladegerät

HSA 60 بدون باتری و شارژر
+
_

24,467,000 تومان 21,991,000 تومان موجود
شمشاد زن بنزینی اشتیل آلمان Stihl HS 45 (45 cm)
HS 45 45

شمشاد زن بنزینی اشتیل آلمان Stihl HS 45 (45 cm)

HS 45 45
+
_

31,236,000 تومان 28,112,000 تومان موجود
شمشاد زن بنزینی اشتیل آلمان Stihl HS 82 R (60 cm)
HS 82 R 60

شمشاد زن بنزینی اشتیل آلمان Stihl HS 82 R (60 cm)

HS 82 R 60
+
_

61,951,000 تومان 56,725,000 تومان موجود
شمشاد زن برقی اشتیل آلمان Stihl HSE 81 70 cm
HSE 81 70

شمشاد زن برقی اشتیل آلمان Stihl HSE 81 70 cm

HSE 81 70
+
_

34,359,000 تومان 30,923,000 تومان موجود
شمشاد زن شارژی اشتیل آلمان Stihl HSA 50 mit Akku AK10  Ladegerät AL 101
HSA 50 باتری و شارژر دار

شمشاد زن شارژی اشتیل آلمان Stihl HSA 50 mit Akku AK10 Ladegerät AL 101

HSA 50 باتری و شارژر دار
+
_

27,070,000 تومان 24,738,000 تومان موجود
شمشاد زن شارژی اشتیل آلمان Stihl HSA 86 (62 cm) ohne Akku und Ladegerät
HSA 86 62 بدون باتری و شارژر

شمشاد زن شارژی اشتیل آلمان Stihl HSA 86 (62 cm) ohne Akku und Ladegerät

HSA 86 62 بدون باتری و شارژر
+
_

30,195,000 تومان 27,487,000 تومان موجود
شمشاد زن شارژی اشتیل آلمان Stihl Akku-Heckenschere HSA 60 HSA 60 (mit 1* Akku AK10 und 1* Ladegerät AL101)
HSA 60 باتری و شارژر دار

شمشاد زن شارژی اشتیل آلمان Stihl Akku-Heckenschere HSA 60 HSA 60 (mit 1* Akku AK10 und 1* Ladegerät AL101)

HSA 60 باتری و شارژر دار
+
_

34,359,000 تومان 30,193,000 تومان موجود
شمشاد زن بنزینی اشتیل آلمان Stihl HS 45 (60 cm)
HS 45 60

شمشاد زن بنزینی اشتیل آلمان Stihl HS 45 (60 cm)

HS 45 60
+
_

35,402,000 تومان 32,276,000 تومان موجود
شمشاد زن شارژی اشتیل آلمان Stihl HSA 100 (ohne Akku und Ladegerät)
HSA 100 بدون باتری و شارژر

شمشاد زن شارژی اشتیل آلمان Stihl HSA 100 (ohne Akku und Ladegerät)

HSA 100 بدون باتری و شارژر
+
_

33,318,000 تومان 29,550,000 تومان موجود
شمشاد زن شارژی اشتیل آلمان Stihl HSA 56 1 * Akku AK 10  Ladegerät AL 101
HSA 56 باتری و شارژر دار

شمشاد زن شارژی اشتیل آلمان Stihl HSA 56 1 * Akku AK 10 Ladegerät AL 101

HSA 56 باتری و شارژر دار
+
_

28,633,000 تومان 26,113,000 تومان موجود
شمشاد زن شارژی اشتیل آلمان Stihl HSA 56 ohne Akku und Ladegerät
HSA 56 بدون باتری و شارژر

شمشاد زن شارژی اشتیل آلمان Stihl HSA 56 ohne Akku und Ladegerät

HSA 56 بدون باتری و شارژر
+
_

18,014,000 تومان 16,492,000 تومان موجود
چمن زن بنزینی کوله پشتی اشتیل آلمان Stihl FR 460 TC-EFM
FR 460 TC-EFM

چمن زن بنزینی کوله پشتی اشتیل آلمان Stihl FR 460 TC-EFM

FR 460 TC-EFM
+
_

133,273,000 تومان 122,320,000 تومان موجود
چمن زن شارژی اشتیل آلمان Stihl FSA 60 R
FSA 60 R بدون باتری و شارژر

چمن زن شارژی اشتیل آلمان Stihl FSA 60 R

FSA 60 R بدون باتری و شارژر
+
_

19,658,000 تومان 17,867,000 تومان موجود
چمن زن بنزینی کوله پشتی اشتیل آلمان Stihl FR 410 C-E
FR 410 C-E

چمن زن بنزینی کوله پشتی اشتیل آلمان Stihl FR 410 C-E

FR 410 C-E
+
_

107,244,000 تومان 98,904,000 تومان موجود
چمن زن بنزینی کوله پشتی اشتیل آلمان Stihl FR 131 T
FR 131 T

چمن زن بنزینی کوله پشتی اشتیل آلمان Stihl FR 131 T

FR 131 T
+
_

83,295,000 تومان 76,278,000 تومان موجود
چمن زن برقی اشتیل آلمان Stihl FSE 52
FSE 52

چمن زن برقی اشتیل آلمان Stihl FSE 52

FSE 52
+
_

12,078,000 تومان 10,995,000 تومان موجود
اره زنجیری بنزینی چوب بر 37 سانتیمتر اشتیل آلمان Stihl MS 291 RM3 (37 cm)
MS 291 RM3 37

اره زنجیری بنزینی چوب بر 37 سانتیمتر اشتیل آلمان Stihl MS 291 RM3 (37 cm)

MS 291 RM3 37
+
_

69,240,000 تومان 63,221,000 تومان موجود
اره زنجیری بنزینی چوب بر 35 سانتیمتر اشتیل آلمان Stihl MS 194 T PM3 (35 cm)
MS 194 T PM3 35

اره زنجیری بنزینی چوب بر 35 سانتیمتر اشتیل آلمان Stihl MS 194 T PM3 (35 cm)

MS 194 T PM3 35
+
_

45,813,000 تومان 41,232,000 تومان موجود
چمن زن رباتیک اشتیل آلمان Stihl iMow 6
iMow 6

چمن زن رباتیک اشتیل آلمان Stihl iMow 6

iMow 6
+
_

197,827,000 تومان 178,668,000 تومان موجود
چمن زن رباتیک اشتیل آلمان Stihl iMow 7 EVO
iMow 7 EVO

چمن زن رباتیک اشتیل آلمان Stihl iMow 7 EVO

iMow 7 EVO
+
_

296,741,000 تومان 271,440,000 تومان موجود
چمن زن رباتیک اشتیل آلمان Stihl Stihl iMow 6 EVO
FS 561 C-EM

چمن زن رباتیک اشتیل آلمان Stihl Stihl iMow 6 EVO

FS 561 C-EM
+
_

246,763,000 تومان 225,399,000 تومان موجود
چمن زن رباتیک اشتیل آلمان Stihl iMOW 5 (2023)
iMOW 5

چمن زن رباتیک اشتیل آلمان Stihl iMOW 5 (2023)

iMOW 5
+
_

134,315,000 تومان 123,381,000 تومان موجود
اره زنجیری برقی چوب بر 35 سانتیمتری اشتیل آلمان Stihl MSE 170 C-Q 35 cm
MSE 170 C-Q 35

اره زنجیری برقی چوب بر 35 سانتیمتری اشتیل آلمان Stihl MSE 170 C-Q 35 cm

MSE 170 C-Q 35
+
_

28,633,000 تومان 26,113,000 تومان موجود
اره زنجیری برقی چوب بر 30 سانتیمتری اشتیل آلمان Stihl MSE 170 C-Q 30 cm
MSE 170 C-Q 30

اره زنجیری برقی چوب بر 30 سانتیمتری اشتیل آلمان Stihl MSE 170 C-Q 30 cm

MSE 170 C-Q 30
+
_

27,070,000 تومان 24,729,000 تومان موجود
چمن زن رباتیک اشتیل آلمان Stihl RMI 632
RMI 632

چمن زن رباتیک اشتیل آلمان Stihl RMI 632

RMI 632
+
_

171,797,000 تومان 156,929,000 تومان موجود
چمن زن رباتیک اشتیل آلمان Stihl iMow 7
iMow 7

چمن زن رباتیک اشتیل آلمان Stihl iMow 7

iMow 7
+
_

255,093,000 تومان 231,583,000 تومان موجود
اره زنجیری بنزینی چوب بر 40 سانتیمتر اشتیل آلمان Stihl MS 400 C-M 40 cm
MS 400 C-M 40

اره زنجیری بنزینی چوب بر 40 سانتیمتر اشتیل آلمان Stihl MS 400 C-M 40 cm

MS 400 C-M 40
+
_

104,120,000 تومان 95,582,000 تومان موجود
اره زنجیری بنزینی چوب بر 45 سانتیمتر اشتیل آلمان Stihl MS 400 C-M 45cm
MS 400 C-M 45

اره زنجیری بنزینی چوب بر 45 سانتیمتر اشتیل آلمان Stihl MS 400 C-M 45cm

MS 400 C-M 45
+
_

107,244,000 تومان 98,269,000 تومان موجود
چمن زن رباتیک اشتیل آلمان Stihl FS 561 C-EM
FS 561 C-EM

چمن زن رباتیک اشتیل آلمان Stihl FS 561 C-EM

FS 561 C-EM
+
_

73,924,000 تومان 68,032,000 تومان موجود
چمن زن شارژی اشتیل آلمان Stihl RMA 443.2 C 41 cm
RMA 443.2 C

چمن زن شارژی اشتیل آلمان Stihl RMA 443.2 C 41 cm

RMA 443.2 C
+
_

55,184,000 تومان 50,166,000 تومان موجود
خانهورود به حساب کاربریسبد خرید
بازگشت به بالا

دفتر مرکزی.
4 Park Place Villas London W2 1SP
GRCC+VC London
انگلستان,لندن_ شماره ۴
پارک پالاس ویلا
کد پستی: w21sp
00447501108060 واتساپ
دفتر پشتیبانی تهران
بومهن شهرک طلائیه خیابان یاسمن .ساختمان یاسمن
کدپستی 1654175548
021-76486742 دفتر پشتیبانی تهران
09123702469 واتساپ
info@chaparral.uk ایمیل


ما به توسعه فناوری اینترنتی متعهد شده‌ ایم و هدفمان این است که کالا های اصل و اورجینال برند های انگلیسی و اروپایی را مستقیما از انگلستان به شما عزیزان در ایران با هزينه بسيار متفاوت ارائه دهیم. به این منظور، سایت چاپارل راه اندازی شده است تا به راحتی و با سهولت کالا های مورد نظر را به شما عزیزان عرضه کند.

تیم مدیریت و اعضای گروه چاپارل با تلاش فراوان و پشتیبانی 24 ساعته، سعی دارند خدمات با ارزشی را به شما عزیزان ارائه دهند. سایت چاپارل، با فروش برند ها و کالا های اصل انگلیسی و اروپایی، به صورت آنلاین و بدون تعطیلی، با تیم مجرب خود تلاش می‌کند تا رضایت مشتریان خود را جلب کند.

مشاهده بیشتر
جستجو
logo-samandehi
گفتگو را شروع کنید
سلام.برای چت پشتیبانی در واتساپ زیر کلیک بفرمایید.