چاپگر لیبل و بارکد

menuordersearch
chaparral.uk
دسته بندی کالا ها
/uploadfile/file_portal/site_11147_web/file_portal_end/Seting/Profile/logo-chaparral-(2).png
سبد خرید شما خالی است !
تومان
سبد خرید
جستجو در فروشگاه
بستن
فروشگاه کالای دیجیتال پرینتر چاپگر لیبل و بارکد
نمایش فیلتر ها
چاپگر لیبل صنعتی زبرا Zebra ZT420
ZT420

چاپگر لیبل صنعتی زبرا Zebra ZT420

ZT420
+
_

332,784,000 تومان 314,582,000 تومان موجود
چاپگر لیبل حرارتی رومیزی زبرا Zebra TLP 2824
2824

چاپگر لیبل حرارتی رومیزی زبرا Zebra TLP 2824

2824
+
_

52,737,000 تومان 48,246,000 تومان موجود
چاپگر کارت یک رو زبرا  Zebra ZC100
ZC100

چاپگر کارت یک رو زبرا Zebra ZC100

ZC100
+
_

73,650,000 تومان 67,758,000 تومان موجود
چاپگر کارت هوشمند و پلاستیکی زبرا Zebra ZXP7
ZXP7

چاپگر کارت هوشمند و پلاستیکی زبرا Zebra ZXP7

ZXP7
+
_

205,489,000 تومان 188,673,000 تومان موجود
چاپگر کارت یک رو زبرا Zebra ZC300
ZC300

چاپگر کارت یک رو زبرا Zebra ZC300

ZC300
+
_

129,114,000 تومان 118,821,000 تومان موجود
چاپگر کارت هوشمند و پلاستیکی زبرا  Zebra ZXP Series 9
Series 9

چاپگر کارت هوشمند و پلاستیکی زبرا Zebra ZXP Series 9

Series 9
+
_

245,501,000 تومان 226,839,000 تومان موجود
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra ZQ320 Outdoor
ZQ320

چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra ZQ320 Outdoor

ZQ320
+
_

48,192,000 تومان 43,865,000 تومان موجود
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra GK420t
GK420t

چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra GK420t

GK420t
+
_

50,918,000 تومان 47,517,000 تومان موجود
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra ZD620d
ZD620d

چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra ZD620d

ZD620d
+
_

63,647,000 تومان 58,174,000 تومان موجود
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra GX420d
GX420d

چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra GX420d

GX420d
+
_

56,373,000 تومان 50,901,000 تومان موجود
چاپگر لیبل و بارکد حرارتی زبرا Zebra ZD410 300 dpi
ZD410 300

چاپگر لیبل و بارکد حرارتی زبرا Zebra ZD410 300 dpi

ZD410 300
+
_

50,011,000 تومان 45,683,000 تومان موجود
چاپگر لیبل و بارکد حرارتی زبرا Zebra ZD410 203 dpi
ZD410

چاپگر لیبل و بارکد حرارتی زبرا Zebra ZD410 203 dpi

ZD410
+
_

49,101,000 تومان 44,973,000 تومان موجود
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra ZD230
ZD230

چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra ZD230

ZD230
+
_

25,093,000 تومان 22,677,000 تومان موجود
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra GX430t GX43-102422-000
GX43-102422-000

چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra GX430t GX43-102422-000

GX43-102422-000
+
_

76,378,000 تومان 69,084,000 تومان موجود
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra GX430t GX43-102521
GX43-102521

چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra GX430t GX43-102521

GX43-102521
+
_

50,011,000 تومان 45,446,000 تومان موجود
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra GX430t GX43-102421
GX43-102421

چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra GX430t GX43-102421

GX43-102421
+
_

80,016,000 تومان 74,160,000 تومان موجود
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra GX430t GX43-102522
GX43-102522

چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra GX430t GX43-102522

GX43-102522
+
_

76,378,000 تومان 69,395,000 تومان موجود
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra GX430t GX43-102520
GX43-102520

چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra GX430t GX43-102520

GX43-102520
+
_

51,826,000 تومان 47,529,000 تومان موجود
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra GX430t GX43-102420
GX430t

چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra GX430t GX43-102420

GX430t
+
_

60,012,000 تومان 54,338,000 تومان موجود
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra GK420d black LAN
GK420d LAN

چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra GK420d black LAN

GK420d LAN
+
_

44,917,000 تومان 41,041,000 تومان موجود
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra GK420d black
GK420d

چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra GK420d black

GK420d
+
_

32,732,000 تومان 30,550,000 تومان موجود
چاپگر لیبل جوهرافشان اپسون Epson TM-C3500
TM-C3500

چاپگر لیبل جوهرافشان اپسون Epson TM-C3500

TM-C3500
+
_

163,665,000 تومان 152,659,000 تومان موجود
چاپگر لیبل و بارکد اپسون Epson LabelWorks LW-700 (AZERTY)
LW-700 AZERTY

چاپگر لیبل و بارکد اپسون Epson LabelWorks LW-700 (AZERTY)

LW-700 AZERTY
+
_

18,186,000 تومان 16,548,000 تومان موجود
چاپگر لیبل و بارکد اپسون Epson LabelWorks LW-Z700FK
LW-Z700FK

چاپگر لیبل و بارکد اپسون Epson LabelWorks LW-Z700FK

LW-Z700FK
+
_

40,010,000 تومان 36,351,000 تومان موجود
چاپگر لیبل و بارکد حرارتی اپسون Epson LabelWorks LW-K400VP
LW-K400VP

چاپگر لیبل و بارکد حرارتی اپسون Epson LabelWorks LW-K400VP

LW-K400VP
+
_

13,640,000 تومان 12,550,000 تومان موجود
چاپگر لیبل و بارکد اپسون Epson LabelWorks LW-K400 (QWERTZ)
LW-K400

چاپگر لیبل و بارکد اپسون Epson LabelWorks LW-K400 (QWERTZ)

LW-K400
+
_

13,275,000 تومان 11,823,000 تومان موجود
چاپگر لیبل و بارکد اپسون Epson LabelWorks LW-700 (QWERTZ)
LW-700

چاپگر لیبل و بارکد اپسون Epson LabelWorks LW-700 (QWERTZ)

LW-700
+
_

17,098,000 تومان 15,640,000 تومان موجود
چاپگر لیبل و بارکد اپسون Epson LabelWorks LW-K400 (AZERTY)
LW-K400

چاپگر لیبل و بارکد اپسون Epson LabelWorks LW-K400 (AZERTY)

LW-K400
+
_

11,460,000 تومان 10,400,000 تومان موجود
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی اپسون Epson LabelWorks Pro100
Pro100

چاپگر لیبل و بارکد رومیزی اپسون Epson LabelWorks Pro100

Pro100
+
_

63,647,000 تومان 58,174,000 تومان موجود
چاپگر لیبل و بارکد حرارتی اپسون Epson LabelWorks LW-Z900FK
LW-Z900FK

چاپگر لیبل و بارکد حرارتی اپسون Epson LabelWorks LW-Z900FK

LW-Z900FK
+
_

48,192,000 تومان 44,499,000 تومان موجود
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra ZD500
ZD500

چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra ZD500

ZD500
+
_

76,378,000 تومان 69,829,000 تومان موجود
چاپگر لیبل حرارتی رومیزی زبرا Zebra ZQ610 (ZQ61-AUFAE10-00)
ZQ610

چاپگر لیبل حرارتی رومیزی زبرا Zebra ZQ610 (ZQ61-AUFAE10-00)

ZQ610
+
_

80,016,000 تومان 72,014,000 تومان موجود
چاپگر لیبل صنعتی زبرا Zebra ZT410
ZT410

چاپگر لیبل صنعتی زبرا Zebra ZT410

ZT410
+
_

258,230,000 تومان 234,585,000 تومان موجود
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra ZQ510
ZQ510

چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra ZQ510

ZQ510
+
_

54,556,000 تومان 48,917,000 تومان موجود
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra ZD420t
ZD420t

چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra ZD420t

ZD420t
+
_

43,644,000 تومان 39,608,000 تومان موجود
چاپگر لیبل صنعتی زبرا Zebra ZT220 (ZT22042-D0E000FZ)
ZT22042

چاپگر لیبل صنعتی زبرا Zebra ZT220 (ZT22042-D0E000FZ)

ZT22042
+
_

63,647,000 تومان 58,467,000 تومان موجود
چاپگر لیبل صنعتی زبرا Zebra ZT230 (ZT23042-T0E000FZ)
ZT230

چاپگر لیبل صنعتی زبرا Zebra ZT230 (ZT23042-T0E000FZ)

ZT230
+
_

80,016,000 تومان 72,014,000 تومان موجود
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی دایمو آمریکا Dymo LabelManager 500 TS
500 TS

چاپگر لیبل و بارکد رومیزی دایمو آمریکا Dymo LabelManager 500 TS

500 TS
+
_

32,732,000 تومان 29,515,000 تومان موجود
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی دایمو آمریکا Dymo LabelManager 360D
360D

چاپگر لیبل و بارکد رومیزی دایمو آمریکا Dymo LabelManager 360D

360D
+
_

16,548,000 تومان 15,240,000 تومان موجود
چاپگر لیبل و بارکد حرارتی بردی Brady BMP21-PLUS
BMP21

چاپگر لیبل و بارکد حرارتی بردی Brady BMP21-PLUS

BMP21
+
_

16,002,000 تومان 14,402,000 تومان موجود
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی دایمو آمریکا Dymo RHINO 4200 Set
4200 Set

چاپگر لیبل و بارکد رومیزی دایمو آمریکا Dymo RHINO 4200 Set

4200 Set
+
_

20,914,000 تومان 19,058,000 تومان موجود
چاپگر لیبل و بارکد صنعتی زبرا Zebra ZT220 (ZT22042-T0E200FZ)
ZT220

چاپگر لیبل و بارکد صنعتی زبرا Zebra ZT220 (ZT22042-T0E200FZ)

ZT220
+
_

74,561,000 تومان 68,411,000 تومان موجود
چاپگر لیبل حرارتی رومیزی زبرا Zebra ZQ630
ZQ630

چاپگر لیبل حرارتی رومیزی زبرا Zebra ZQ630

ZQ630
+
_

92,745,000 تومان 83,862,000 تومان موجود
چاپگر لیبل حرارتی رومیزی زبرا Zebra ZQ620
ZQ620

چاپگر لیبل حرارتی رومیزی زبرا Zebra ZQ620

ZQ620
+
_

74,561,000 تومان 69,030,000 تومان موجود
لیبل زن دستی دایمو آمریکا Dymo RHINO 5200
RHINO 5200

لیبل زن دستی دایمو آمریکا Dymo RHINO 5200

RHINO 5200
+
_

21,822,000 تومان 19,988,000 تومان موجود
چاپگر لیبل و بارکد حرارتی دایمو آمریکا Dymo XTL 500 Kofferset
XTL 500

چاپگر لیبل و بارکد حرارتی دایمو آمریکا Dymo XTL 500 Kofferset

XTL 500
+
_

130,934,000 تومان 120,257,000 تومان موجود
لیبل زن دستی دایمو آمریکا Dymo RHINO 5200 Kofferset
RHINO 5200

لیبل زن دستی دایمو آمریکا Dymo RHINO 5200 Kofferset

RHINO 5200
+
_

29,099,000 تومان 26,279,000 تومان موجود
لیبل زن دستی دایمو آمریکا Dymo LabelManager 160 Value Pack
160

لیبل زن دستی دایمو آمریکا Dymo LabelManager 160 Value Pack

160
+
_

10,912,000 تومان 10,075,000 تومان موجود
لیبل زن دستی دایمو آمریکا Dymo LabelManager 420P im Koffer
420P im

لیبل زن دستی دایمو آمریکا Dymo LabelManager 420P im Koffer

420P im
+
_

20,914,000 تومان 19,038,000 تومان موجود
خانهورود به حساب کاربریسبد خرید
بازگشت به بالا

دفتر مرکزی.
4 Park Place Villas London W2 1SP
GRCC+VC London
انگلستان,لندن_ شماره ۴
پارک پالاس ویلا
کد پستی: w21sp
00447501108060 واتساپ
دفتر پشتیبانی تهران
بومهن شهرک طلائیه خیابان یاسمن .ساختمان یاسمن
کدپستی 1654175548
021-76486742 دفتر پشتیبانی تهران
09123702469 واتساپ
info@chaparral.uk ایمیل


ما به توسعه فناوری اینترنتی متعهد شده‌ ایم و هدفمان این است که کالا های اصل و اورجینال برند های انگلیسی و اروپایی را مستقیما از انگلستان به شما عزیزان در ایران با هزينه بسيار متفاوت ارائه دهیم. به این منظور، سایت چاپارل راه اندازی شده است تا به راحتی و با سهولت کالا های مورد نظر را به شما عزیزان عرضه کند.

تیم مدیریت و اعضای گروه چاپارل با تلاش فراوان و پشتیبانی 24 ساعته، سعی دارند خدمات با ارزشی را به شما عزیزان ارائه دهند. سایت چاپارل، با فروش برند ها و کالا های اصل انگلیسی و اروپایی، به صورت آنلاین و بدون تعطیلی، با تیم مجرب خود تلاش می‌کند تا رضایت مشتریان خود را جلب کند.

مشاهده بیشتر
جستجو
logo-samandehi
گفتگو را شروع کنید
سلام.برای چت پشتیبانی در واتساپ یا تلگرام زیر کلیک بفرمایید.